Metoda Pro Pedis – nowa jakość w kompleksowej pomocy dla stóp.

 • Szkolenie:
  • w fizjologii i podologii stopy
  • w diagnostyce z zakresu wad stóp:
   • manualnej (klinicznej)
   • funkcjonalnej
   • przyrządowej
  • w zakresie materiałów i oprzyrządowania do konstruowania indywidualnych wkładek w technologii CAPRON (Francja)
  • w zakresie wykonywania indywidualnych wkładek w technologii CAPRON
 • Pomoc w kompleksowym organizowaniu Gabinetów podologii ortopedycznej:
  • zaopatrzenie w sprzęt diagnostyczny
  • sprzęt do wykonywania wkładek
 • Stałe zaopatrywanie Gabinetu w materiały eksploatacyjne
 • Szkolenia doskonalące
 • Współdziałanie z Podologią Pielęgnacyjną/Kosmetyczną

Dlaczego nasza metoda jest innowacyjna?

 • Pobieranie „odcisku” (kształtu stopy) w poduszkach próżniowych:
  • szybkie wykonanie, w trakcie 1 wizyty, do 1 godziny – zdecydowanie krótszy czas potrzebny do wykonania formy i wkładki w porównaniu z tradycyjną techniką bazującą na odlewach
  • w diagnostyce z zakresu wad stóp:
  • brak konieczności wykonywania „kopyt” – minimalizacja kosztów, bez konieczności przechowywania w magazynie, nie ma możliwości żeby pacjent zapomniał przynieść odlew na powtórną wizytę
  • higiena pracy, łatwość utrzymania w czystości, dezynfekcji poduszek preparatami do tego przeznaczonymi
 • Poduszki są elastyczne co umożliwia natychmiastową korektę wad stopy oraz całej kończyny dolnej
 • Pacjent aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia wkładki – na bieżąco informuje o komforcie lub dyskomforcie
 • Możliwość wielokrotnej korekty w trakcie pobierania formy, w celu optymalnego dopasowania wkładki
 • Jedyne urządzenie w kraju, dzięki, któremu można wykonać wkładki np. na stopę końsko-szpotawą, dla kobiet pracujących w butach wizytowych, lub na wysokim obcasie
 • Zastosowanie nowoczesnych materiałów termoformowalnych, odciążających, amortyzujących, wspomagających propulsję oraz korygujących ustawienie stopy
 • Nowoczesne wzornictwo urządzeń, łatwość obsługi i utrzymania w czystości
 • Wkładki sa higieniczne: posiadają powłokę pokrytą nanocząsteczkami srebra, która przeciwdziała rozwojowi grzybów i bakterii chorobotwórczych
 • Są to wkładki korygujące – co oznacza, że w przeciwieństwie do tradycyjnych wkładek – które jedynie biernie podpierają stopy – wspomagają i stymulują określone ich funkcje. Pozytywnie działają na cały narząd ruchu: od stóp do kręgosłupa
 • Urządzenia do nagrzewania i zgrzewania próżniowego są lekkie, mobilne, nie wymagają specjalistycznych mebli czy konstrukcji do przechowywania
 • Możliwość ponownej korekty tej samej wkładki
 • Łatwość utrzymania wkładek w czystości, możliwość mycia bez utraty właściwości zastosowanych materiałów
 • Wykorzystanie materiałów o różnych właściwościach (twardość, gęstość, elastyczność, objętość, wytrzymałość, komfort) w zależności od umiejscowienia na wkładce, spełniających określone funkcje dla kończyny dolnej