Oferujemy specjalistyczne wyposażenie najnowszej generacji dla gabinetów podologii ortopedycznej i leczniczo-pielęgnacyjnej, pracowni ortopedycznych specjalizujących się w diagnostyce, leczeniu stóp i konstruowaniu wkładek korygujących.
Współpracujemy z europejskim liderem w dziedzinie podologii i ortotyki – Capron Podologie.

Narzędzia diagnostyczne

do analizy statycznej i dynamicznej stóp, m.in.:

  • podoskopy
  • plantografy (plantokonturografy)
  • maty tensometryczne
  • urządzenia wspomagające ocenę postawy ciała pacjenta i ewentualnych wad postawy
  • urządzenia wspomagające ocenę stanu skóry stóp oraz zaburzeń czucia powierzchownego u diabetyków

Wykonywanie indywidualnych wkładek termoformowalnych

komfortowych oraz korygujących

  • systemy próżniowe służące do pobrania odcisku stopy i formowania termicznego wkładek ortopedycznych
  • urządzenia do nagrzewania i zgrzewania próżniowego baz wkładek
  • elementy korygujące (peloty, kliny, wzmocnienia, elementy amortyzujące)

Obróbka wkładek i wykończenie

  • szlifierki wykorzystywane do szlifowania i frezowania uformowanych wkładek oraz elementów korygujących

Inne

Akcesoria do gabinetów podologii ortopedycznej i leczniczo-pielęgnacyjnej, m.in.: do szlifierek, do wycinania, pomiarowe i wzorniki.

Ze względu na wysokiej jakości standardy leczenia pacjentów nasze produkty są dostępne tylko w profesjonalnych punktach sprzedaży.