POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania z usług Sklepu Pro Pedis, w tym również sklepu internetowego (zwanego dalej Sklep on-line) znajdującego się pod adresem http://www.propedis.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Pro Pedis , w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Pro Pedis sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa, nr NIP 525-257-45-71, Regon 147003757, zwana dalej Pro Pedis.
 3. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze Sklepu Pro Pedis  przetwarzane są przez Pro Pedis w celu prowadzenia Sklepu Pro Pedis , a w szczególności:
  a.       świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży, obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez Klienta Konta użytkownika (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,
  b.      przesyłania przez Pro Pedis  na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach,
  c.       tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu on-line, dostosowania Sklepu on-line do potrzeb Klientów,
  d.      w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji.
 4. Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Sklep on-line bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe.
 5. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie on-line, musi wybrać opcję założenia Konta użytkownika. W tym celu Klient zostanie poproszony o poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych w tym procesie danych. 
 6. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie  jest konieczne do świadczenia przez Sklep on-line ww. usług.
 7. Dane osobowe, które są podawane w Formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Sklepu on-line, realizacji Zamówienia Klienta oraz komunikacji z Klientem (j.w. pkt. 3).
 8. Dane osobowe zawarte w Formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez Pro Pedis dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
 9. Pro Pedis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień.
 11. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zmiany hasła, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej, na adres: biuro@propedis.pl.
 12. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep Pro Pedis, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
 13. Niektóre obszary Sklepu on-line mogą wykorzystywać pliki Cookiem „ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz Sklep on-line i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych zakupów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.
 14. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep on-line mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu on-line i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. 
 15. Prócz plików cookies Sklep on-line może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Sklep on-line. 
 16. Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem Sklepu on-line jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. 
 17. Dane osobowe Klientów Sklepu Pro Pedis  są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. 
 18. Sklep Pro Pedis  zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep Pro Pedis  może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.propedis.pl.
 19. Jeśli korzystasz z komputera do którego mają dostęp inne osoby (np. w miejscu publicznym) po zakończeniu wizyty w Sklepie on-line użyj opcji Wyloguj, aby inne osoby nie wykorzystały Twojego konta i danych niezgodnie z Twoją wolą.