Szkolenia

Proponowane przez nas szkolenia dla podologów, opierają się na autorskim programie, który został opracowany na bazie ponad 30 lat doświadczeń w obszarze rehabilitacji narządu ruchu, oraz 15 lat doświadczeń w ortopodologii (podologii ortopedycznej).

Szkolenia obejmują zagadnienia w zakresie podologii ortopedycznej zajmującej się fizjologią i patologią kompleksu  podudzie – staw skokowy- stopa oraz wpływem zaburzeń w tym zakresie na chód i powstawanie przeciążeniowych zmian chorobowych, w tym choroby przeciążeniowej w całym narządzie ruchu.

Adresatami szkoleń są: lekarze ortopedzi i lekarze rehabilitacji, fizjoterapeuci, podolodzy i podiatrzy, technicy ortopedzi, osteopaci, chiroterapeuci, studenci medycyny i fizjoterapii.

Celem szkoleń jest przekazanie wiadomości na temat podologii ortopedycznej – istoty zagadnień, metod badania stopy prawidłowej i wadliwej, zaburzeń funkcjonalnych i morfologicznych w  chorobach stóp, stosowanych metodach leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod korekcji wad stóp, łącznie z nauką  praktycznego wykonywania wkładek korygujących, na materiałach i urządzeniach wiodącej firmy europejskiej – Capron Podologie.
Uczestnicy szkoleń nabywają umiejętności badania manualnego stopy prawidłowej i oceny jej funkcji statycznej i dynamicznej chodu, rozpoznawania podstawowych wad wrodzonych jawnych i ukrytych stóp oraz zaburzeń nabytych, posługiwania się zaawansowanym technologicznie podologicznym sprzętem diagnostycznym i interpretacji wyników badania, konstruowania terapeutycznych wkładek korygujących.

Uzyskują wiadomości na temat najczęściej występujących jednostek chorobowych stopy i ich przyczyn – wrodzonych i nabytych, o chodzie fizjologicznym i nieprawidłowym, spowodowanym wadami stopy, odnośnie wpływu wad stóp na powstawanie zespołów przeciążeniowych stawu kolanowego, biodrowego i kręgosłup oraz sposobów ich zapobiegania.
Dodatkowo uczestnicy dowiadują się o metodyce współdziałania Gabinetów Podologii Ortopedycznej i Leczniczo-Pielęgnacyjnej.
Szkolenia prowadzone są na różnym poziomie zaawansowana.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14