• Stopa/choroba Mortona

  Stopa/choroba Mortona

  choroba-mortona1choroba-mortona2choroba-mortona3

  Stopa Mortona, Palec Mortona, Nerwiak Mortona – to wady wrodzone, dość powszechne, jednak wciąż rzadko diagnozowane i leczone. Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka tych zaburzeń.

  Stopa Mortona jest to anatomiczna wada wrodzona polegająca na skróceniu i przeroście pierwszej kości śródstopia. W badaniu i na zdjęciu RTG staw śródstopno-paliczkowy palca drugiego sytuuje się bardziej obwodowo niż pierwszego, a w badaniu klinicznym pierwszy staw sródstopno paliczkowy jest „bliżej” pięty niż drugi, zaś pierwsza przestrzeń międzypaliczkowa jest dłuższa niż druga. Często współistnieje nadmierna ruchomość pierwszego segmentu śródstopia /paluch/, a na podeszwach obserwuje się charakterystyczne modzele i zgrubienia – pomiędzy drugą i trzecią kością śródstopia oraz na przyśrodkowej powierzchni palucha. W zakresie dolegliwości występuje tu bolesność uciskowa głowy pierwszej kości śródstopia, bóle śródstopia podczas chodzenia i stania, bóle modzeli skórnych. Zbyt długa druga kość śródstopia powoduje szereg nieprawidłowości w dynamice chodu, doprowadza do koślawości stopy, palucha koślawego /hallux/, przeciążenia stawu kolanowego i biodrowego. Może być przyczyną bólów całej kończyny dolnej w mechanizmie przeciążenia mięśnia gruszkowatego w tzw. rwie gruszkowatej.

  Leczenie wymaga skonstruowania specjalnie wyprofilowanej wkładki korygującej, umożliwiającej podpieranie pierwszej kości śródstopia i odbijanie się z palucha.

  Palec Mortona jest to zjawisko występowania większej długości palca drugiego niż palucha.

  palec-mortona1 palec-mortona2

  Palec Mortona daje podobne zaburzenia dynamiki chodu, objawy kliniczne i może powodować takie same dolegliwości jak omówiona powyżej stopa Mortona.

  Celem zapobiegania rozwojowi skutków tej wady oraz w leczeniu stosuje się wkładki termoformowalne.

  Nerwiak Mortona pomimo, że jest najrzadziej występującym z zburzeń opisanych przez Mortona, w Polsce wyłącznie to schorzenie jest kojarzone z jego nazwiskiem.

  nerwiak-mortona

  Przyczyną nerwiaka zazwyczaj jest wrodzona nieprawidłowość anatomiczna, kiedy gałąź boczna nerwu podeszwowego łączy się z gałęzią przyśrodkową, powodując zwiększenie wymiaru poprzecznego nerwu. Nerwy te są usytuowane powierzchownie pod podeszwą w tkance podskórnej, tuż pod podściółką tłuszczową. Podczas chodzenia podłoże wywiera ucisk od dołu na gałęzie nerwu, a więzadło uciska od góry, powodując kompresję poszerzonych struktur nerwowych. Schorzenie ujawnia się najczęściej w związku z obniżeniem sklepienia poprzecznego około 50 r.ż. Występuje tu piekący ból stopy, szczególnie podczas obciążania, pomiędzy trzecim a czwartym palcem stopy, ale również może wystąpić pomiędzy pozostałymi palcami. Czasami występuje wyczuwalny guzek w obrębie podeszwy stopy, najczęściej pomiędzy trzecim a czwartym palcem.

  Również w tym przypadku, specyficznie ukształtowana wkładka termoformowalna może przynieść korektę wady stopy, odciążyć uciskane miejsce i przywrócić funkcję stopy.

  Wady te powinny być diagnozowane w gabinetach – często ujawniają się w badaniu klinicznym podczas zastosowania specyficznych testów lub podczas badania na matach tensometrycznych w trakcie obciążania dynamicznego, w określonych fazach chodu.

  Więcej o chorobie Mortona mówimy podczas specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Pro Pedis – informacja o najbliższych szkoleniach znajduje się TUTAJ. Zapraszamy.  

  Zostaw odpowiedź →

Napisz komentarz

Anuluj komentarz